Español | Galego

O Escenario do Mago Romarís

En 2002, co obxectivo de que a maxia ocupase un lugar preferente nas programacións culturais e nos programas de festas do verán, O Mago Romarís fixo aparecer por arte de maxia un escenario equipado, no que se puidese representar unha Grande Produción de Maxia de Escena nas mellores condicións.

Desde entón realizáronse máis de 100 actuacións e galas, todas elas cun denominador común: espertar o interese do público e reunir un grande número de espectadores.

  • En moitas programacións culturais e programas de festas os espectáculos aquí realizados estiveron entre os máis lembrados polo público.
  • No ano 2009 produciuse unha mellora substancial no escenario, na posta en escena e na iluminación.

Invitámosvos a ver unha pequena mostra dos lugares que visitamos e a evolución que ano tras ano experimentou O Escenario do Mago Romarís.

ribeira ribeira ribeira ribeira ribeira ribeira
Marín Marín Marín Marín Marín Marín

Antes da súa remodelación no ano 2009

©Mago Romarís | Aviso Legal | Deseño: Ático I Creativos