Español | Galego

Aviso Legal

A Web www.magoromaris.com ten como finalidade informar dos produtos, servizos e novidades que ofrece aos clientes actuais así como a novos usuarios. Esta web é propiedade de ANTONIO ROMARÍS LENS, Lugar de Trece, nº 10, Liñaio, CP: 15830 Negreira (A Coruña), NIF: 33294727L.

ANTONIO ROMARÍS LENS é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta web. En caso de non ser o titular, ANTONIO ROMARÍS LENS dispón dos permisos necesarios para a utilización de calquera tipo, sen consentimento por escrito, por parte dos responsables.

ANTONIO ROMARÍS LENS rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito de realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) de contidos que crea oportunas sen previo aviso.

ANTONIO ROMARÍS LENS non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante enlaces a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

ANTONIO ROMARÍS LENS non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos da Web.

Política de Privacidade

En cumprimento da normativa de datos de carácter persoal e de acordo coa L.O. 15/1999, os datos de carácter persoal achegados a través da cumplimentación do formulario desta páxina web formarán parte dun arquivo propiedade de ANTONIO ROMARÍS LENS.

Ao enviar estes datos, o usuario ou cliente dá o seu consentimento para que formen parte de devandito arquivo que ten como finalidade o envío de comunicacións de carácter comercial ou informativo.

En cumprimento desta lei ANTONIO ROMARÍS LENS non realizará ningunha cesión total ou parcial de devanditos datos a ningunha empresa ou organización nin os utilizará para outro fin que non sexa o descrito no parágrafo anterior.

O titular dos datos poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos e prazos establecidos pola L.O. 15/1999, dirixíndose a:

ANTONIO ROMARÍS LENS
Lugar de Trece, 10, Liñaio
C.P.: 15830 Negreira
(A Coruña)

©Mago Romarís | Aviso Legal | Deseño: Ático I Creativos